Carl Nielsen-værkfortegnelse

Under titlen Catalogue of Carl Nielsen’s Works findes nu for første gang en såkaldt tematisk-bibliografisk fortegnelse over alle Carl Nielsens kompositioner. At fortegnelsen er tematisk, betyder at de første takter af hvert værk vises til entydig identifikation. Bibliografisk er den i og med at den fortegner kilder til værket, altså f.eks. komponistens egne skitser, kladder og renskrifter samt eventuelle afskrifter og trykte udgaver fra samtiden. Herudover oplyser fortegnelsen om bl.a. værkernes tilblivelsestidspunkt og første opførelse. Den samler og supplerer informationer fra en række udgivelser, først og fremmest den samlede udgave af Carl Nielsens værker (udgivet af Det Kongelige Bibliotek 1998-2009).

Fortegnelsen er udarbejdet af Dansk Center for Musikudgivelse og blev offentliggjort i digital form i 2014 på www.kb.dk/dcm/cnw.html

Den trykte udgave (ca. 620 sider) distribueres af Museum Tusculanums Forlag. Bogudgaven indgår som nr. 53 i serien Danish Humanist Texts and Studies.

Fortegnelsen er udarbejdet ved hjælp af Dansk Center for Musikudgivelses metadataeditor MerMEId.