Samarbejde

Udover de projekter, som DCM selv sætter i gang, ønskes det bredest mulige samarbejde med andre relevante projekter, institutioner eller enkeltpersoner.

Som eksempler på samarbejde kan nævnes

DCM modtager meget gerne henvendelser fra ensembler og institutioner om mulige samarbejdsprojekter, såfremt de falder inden for DCMs arbejds- og udgivelsesprofil (se også retningslinjer for DCMs nodeudgivelser).