Fr. Kuhlau: Kaleidakustikon

Frederik Kuhlaus Kaleidakustikon (ca. 1820) er en klaverkomposition bestående af 21 bunker med 11 kort i hver. Hvert kort indeholder en takts musik. Der tages et kort fra hver bunke, hvorved en ny komposition fremkommer – enten tilfældigt eller efter et bevidst valg fra den udøvende. Værket er således et tidligt eksempel på aleatorisk komposition.

Ved at udgive værket i digital form som en slags spil med mulighed for afspilning (f.eks. via MIDI) af den valgte kombination kan det i et overskueligt format demonstreres, hvordan digitalisering af en kilde og en bagvedliggende kodning af musikken kan sammenknyttes og præsenteres.

kaleidakustikon_kort