J.P.E. Hartmann (1805-1900): Udvalgte Værker / Ausgewählte Werke / Selected Works

Hartmann Udgaven er en kritisk-videnskabelig udgave, der sigter på såvel det praktiske musikliv som musikforskningen. Udgaven er treproget (dansk, tysk, engelsk), idet dog den afsluttende revisionsberetning udelukkende bringes på engelsk.
Værkerne udgives på musikfilologisk grundlag på baggrund af et studium af det overleverede kildemateriale med en redegørelse for deres tilblivelse, placering i Hartmanns produktion og deres reception i komponistens levetid. Udgaven fremstår uden typografisk markering af redaktionelle tilføjelser og ændringer, idet disse - sammen med en beskrivelse af kilderne - er dokumenteret i den afsluttende revisionsberetning.
Stemmemateriale til de enkelte værker vil kunne erhverves separat.

Den stigende interesse for Hartmanns liv og værk har øget behovet for en sådan udgave, idet kun ganske få værker af Hartmann er tilgængelig i pålidelige udgaver.

Hartmann Udgaven har hjemsted på Dansk Center for Musikudgivelse ved Det Kongelige Bibliotek. 
Hovedredaktør: Fhv. forskningsprofessor Niels Krabbe