Carl Nielsen Udgaven

Carl Nielsen Udgaven er den første samlede praktisk/videnskabelige udgave af Nielsens værker. De 32 bind er udgivet med tilhørende klaverpartiturer (til operaer, korværker og koncerter), samt stemmemateriale. Hvert bind er forsynet med et forord, der beskriver hvert enkelt værks tilblivelseshistorie, og en afsluttende kritisk beretning med kildeoversigt og revisionsberetning, der i detaljer gør rede for varianter, ændringer og analogi-tilretninger etc. Noder, forord og kritiske kommentarer kan downloades frit.

 

Udgaven er en tosproget dansk/engelsk, dog således at de to operaer desuden foreligger i en alternativ dansk/tysk version.

Visse værker foreligger også som enkelthæfter. Med udgangen af marts 2009 ophørte Carl Nielsen Udgaven sit virke samtidig med udgivelsen af de sidste fem bind: fire bind med samtlige sange og et bind med Juvenilia et Addenda. Den oparbejdede ekspertise er videreført i Dansk Center for Musikudgivelse, der blev etableret på Det Kongelige Bibliotek fra og med 1. august 2009.


Bestilling:
Edition Wilhelm Hansen
Bornholmsgade 1,
DK-1266 København K.
Tlf: 33 11 78 88 ; e-mail: ewh@ewh.dk ; fax: 33 14 81 78