Carl Nielsen Studies

Klik her for at læse Carl Nielsen Studies online

Carl Nielsen har gennem de seneste årtier været genstand for en stigende interesse såvel i Danmark som i udlandet. Dette gælder både på områder inden for nodeudgivelser, indspilninger, koncertopførelser og musikvidenskabelig forskning. Samtidig er Carl Nielsen sat ind i en international sammenhæng og ikke alene set i et snævert nationalt perspektiv. Dette skyldes bl.a., at en meget stor del af kildematerialet er blevet tilgængeligt eller er planlagt til udgivelse. Det gælder således både noderne til selve musikken, Carl Nielsens breve og de tekster, han fik trykt i aviser, bøger og blade.

På denne baggrund har Det Kongelige Bibliotek i perioden 2003-2012 et internationalt, engelsk-sproget tidsskrift, redigeret af en gruppe danske og engelske Carl Nielsen-forskere med Niels Krabbe som hovedredaktør. Ideen opstod på et symposium i Birmingham i november 2001 med titlen Discover Denmark, hvor der blev nedsat en æres- og en redaktionskomite.

Tidsskriftet udkom i fem bind, som alle er tilgængelige i fuldtekst på internettet. De kan desuden købes i papirform i Det Kongelige Biblioteks webshop.

Distribution inden for Skandinavien forestås af Det Kongelige Bibliotek, mens distribution uden for Skandinavien varetages af Ashgate Publishing Limited.

Æreskomite: John Bergsagel (København), Jean Christensen (Louisville), Ludwig Finscher (Wolfenbüttel), Jim Samson (London) og Arnold Whittall (London). 

Redaktionskomiten består pr. 1.8.2013 af: David Fanning, Michael FjeldsøeDaniel Grimley og Peter Hauge (chefredaktør)