Kulturafdelingen

Ledelse

Afdelingsleder: Bette Thomas

Opgaver

Kulturafdelingen har ansvaret for Det Kongelige Biblioteks kulturelle aktiviteter, herunder information om og markedsføring af disse aktiviteter. Det drejer sig om følgende områder: Udstillingeromvisninger, videnskabelige og populære foredrag, foredragsrækker, International Forfatterscene, koncerter m.v. Afdelingen har desuden ansvaret for markedsføring af kulturaktiviteterne. Hertil kommer drift og udlejning af Dronningesalen og bibliotekets mødelokaler til koncerter, møder og konferencer samt drift af Diamantinformationen. Endelig har afdelingen ansvaret for driften af Diamantklubben og kulturnetværket Students Only!.

En del af aktiviteterne i enhederne Udstillinger og Diamantklub samt hele aktiviteten i Arrangementssektionen og i Musikaktiviteter finansieres udenfor den ordinære driftsbevilling.
 

Publikationer

Kultur i Diamanten. Elektronisk nyhedsbrev
Udvidet Kulturkalender, kvartalsvis 
Udstillingskataloger//foldere/plakater/postkort m.v.

Telefonnumre, e-mail m.v. findes i afdelingens Personalevejviser