Hvordan bliver man uddannet til konservator eller bogbinder

Uddannelsen til konservator er en fem årig akademisk uddannelse, hvor man opnår graden Cand. Scient. Kons. Konservatorskolen ligger i København og er en del af Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, se: www.kons.dk
Uddannelsen til håndbogbinder blev tidligere varetaget af Teknisk Skole, men er i dag nedlagt som selvstændig linje. Det er dog muligt at få tilrettelagt et individuelt program i samarbejde med Teknisk Skole og en læreplads. Men for tiden er Bevaringsafdelingen de eneste i Danmark som har haft bogbinderlærlinge.