Danmarks Kunstbibliotek & Læsesale

Danmarks Kunstbibliotek & Læsesale byder alle brugere velkomne, som har behov for en læseplads eller skal studere materiale, der af forskellige grunde kun kan benyttes på læsesal. Det gælder såvel materiale fra Det Kgl. Biblioteks nationale samling som materiale fra Danmarks Kunstbibliotek.

Brugerne vil per e-mail få besked om, hvor materiale, bestilt gennem REX, skal ses. Der er to muligheder:
1. Det Kgl. Biblioteks læsesal, Læsesal Vest, i Den Sorte Diamant. 
2. Danmarks Kunstbiblioteks studiesal i Søborg.