Søgevejledning til de illegale blade

De digitale online-udgaver tilgås som PDF-filer, for læsning og/eller download, via links i Det Kongelige Bibliotek katalog REX. Grundet originalernes generelle dupliceringskvalitet, har det desværre ikke været muligt at gøre filerne fuldtekstsøgbare.

Samlingen er opdelt i illegale blade og illegale bøger. I REX kan de fremsøges efter enkelttitler, men ved brug af links nedenfor på denne side, kan man få fremvist de to grupper samlet, eller hver for sig, og derefter evt. foretage en videresøgning.

 

Illegale blade og bøger samlet (med sortering efter titel)

Videresøgning foregår ved at man i søgeruden tilføjer ønsket søgeord. Sorteringsordningen ændres ved brug af dropdown-menuen.

 

De illegale blade

Hvert blad har sin egen post. Der er dog en undtagelse. Land og Folks mange lokaludgaver er samlet i en PDF-fil, skannet alfabetisk efter lokalitet, som ses sidst i listen under hovedbladet.

Videresøgning foregår ved at man i søgefeltet tilføjer ønsket søgeord. Sorteringsordningen ændres ved brug af dropdown-menuen.

 

De illegale bøger

Hver illegal bog har sin egen post, hvorunder der kan klikkes videre til eventuelle nye oplag og udgaver.

Videresøgning foregår ved at man i søgeruden tilføjer ønsket søgeord. Sorteringsordningen ændres ved brug af dropdown-menuen.

 

Desuden er en samling af mindre materialegrupper tilgængeliggjort:
 
løse løbesedler/flyveblade
sange, digte og viser samt falske illegale blade. Det samme gælder de spørgeskemaer om bladgrupperne, der blev indsamlet efter 1945.

 

Bemærk:

Samlingen er ikke komplet, og bliver det næppe nogen sinde, men det er håbet, at basen vil bringe nyt materiale frem. Det er ikke alle tryk, der er dateret med sikkerhed, andre er ikke lokaliseret med sikkerhed.

 

Læs mere

Man kan læse mere om disse materialer i følgende titler:

Larsen, John Fellow: Bibliografi over illegale flyveblade 1940-45. Manuskript, Det Kongelige Bibliotek 1992.

Buschardt, Leo og Helge Tønnesen: ”Falske illegale tryk under besættelsen”. Fund og Forskning 12, 1965, s. 143-154.]

Leo Buschardt, Albert Fabritius og Helge Tønnesen: Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945. En bibliografi. 1954.

John T. Lauridsen: “Undergrundspressen" i Danmark 1940-45. Samlinger. Litteratur. Fund og Forskning 36, 1997, s. 261-388.

 

Andre relevante samlinger

De illegales stemmer. 400 modstandsfolk fortæller om illegale presse og modstandsarbejde.  Henvendelse til Dansk Folkemindesamling.