Forsknings- og kulturinstitutioner

Med henblik på at yde den bedst mulige betjening af forskere ved forsknings- og kulturinstitutioner (arkiver, museer, sektorforskningsinstitutioner, forskningscentre m.m.) tilbydes en særlig ordning, hvor det bestilte kan benyttes på forskerens arbejdssted. Denne ordning indebærer en række fordele:

  • Længere lånetid
  • Mulighed for postforsendelse eller selvafhentning i Den Sorte Diamant
  • Friholdelse for gebyr ved første hjemkaldelse

For ansatte ved Københavns Universitet findes en tilsvarende Universitetsordning.

Forskningslån gælder for to kategorier lånere på forsknings- og kulturinstitutionerne:

Lån til forsknings- og kulturinstitutioner / biblioteker.
De enkelte institutioner / institutionsbiblioteker kan registreres som lånere på en særlig blanket, der underskrives af institutionens ansvarlige leder. SE-nummer oplyses. Ved registreringen oplyses desuden institutionens sikkerhedsforhold som f.eks. brand- og tyverisikker boks til opbevaring af det udleverede materiale. Lederen kan udpege en særlig kontaktperson. Institutionerne hæfter for de pågældende lån og er erstatningspligtige.

Lån til personlige lånere på forsknings- og kulturinstitutioner, som ikke har eget bibliotek.
De ansatte ved institutioner uden eget bibliotek kan registreres hver for sig som lånere på en særlig blanket, der tillige underskrives af institutionens ansvarlige leder. Ved registreringen angives CPR-nr. og ansættelsesform samt evt. tidsmæssige begrænsninger i ansættelsen ved institutionen. Erstatningsansvar sidestilles med lån til private personer.

Oplysninger om bestilling og lån

Det er en forudsætning for at blive tilsluttet ordningen, at institutionen indgår en aftale med Det Kgl. Bibliotek om, at bøger, der lånes efter ordningen, enten returneres med posten (i visse tilfælde anbefalet efter Det Kgl. Biblioteks anvisninger), eller at institutionen selv returnerer i Den Sorte Diamant.
Ønsker du at benytte denne Forskningsordning, skal du udfylde denne indmeldelsesblanket (Vælg Anden type af låner og Forskningslåner)