Låneregler, reservationer & gebyrer

Låneregler

For bøger:
Den normale udlånstid for bøger er 1 måned med mindre den er reserveret af en anden låner – da er udlånstiden 14 dage. Hvis bogen ikke er reserveret af en anden, kan du forny lånet 1 måned ad gangen. Den maksimale lånetid er normalt 6 måneder.  

En bog kan fornyes fra din konto i op til 6 måneder. Fornyelser skal ske gennem REX, inden lånetidens udløb.

Bøger fra andre biblioteker kan normalt ikke fornyes. Her gælder det at lånetiden er på 60 dage fra den dato vi modtager materialet alternativt den dato som det långivende bibliotek dikterer.

For tidsskrifter:
Den normale udlånstid for tidsskrifter er 14 dage, med mindre det er reserveret af en anden låner – da er udlånstiden 7 dage. Hvis dette ikke er reserveret af en anden låner, kan du forny lånet 14 dage ad gangen. Den maksimale lånetid er normalt 6 måneder. 

Reservation
Du kan slette en bestilling/kopibestilling på din konto i REX, hvis bogen er udlånt til anden side. Er bogen derimod hjemme, er det ikke muligt at slette bestillingen/kopibestillingen.

Du kan heller ikke selv slette dine bestillinger, når du har fået besked om, at materialet er klar til afhentning. 

Reserverede bøger kan desværre ikke ligge ud over reservationsfristen. Når denne udløber, slettes reservationen automatisk, og det bliver muligt for andre at bestille bogen.

Gebyrer
På udlånsnotaen er anført sidste rettidige afleveringsdato. Denne udlånsnota gælder som en hjemkaldelse.


Såfremt materialet ikke afleveres rettidigt vil gebyrsatserne være følgende:

1. rykker kr. 25 pr. materiale (udsendes som e-mail)
2. rykker kr. 50 pr. materiale (udsendes som e-mail)  

Erstatning
Sker aflevering ikke efter 2. rykker, overgår lånet til erstatning og evt. inkasso, og låneretten suspenderes. Hvis du finder bogen, kan du normalt få refunderet bogens pris, men ikke omkostningerne ved erstatningen.