Artikler

Værd at vide om artikler

Du kan med fordel bruge databaser eller bibliografier inden for dit fag.

Der er ofte 2 niveauer i søgning efter en artikel.

  • titlen på den 'værts'-publikation, hvori artiklen er udgivet, som én blandt mange andre artikler, der har egen forfatter(e) og egen titel 
  • selve artiklen.

For at finde artiklen er det altid en fordel at kende navnet på: tidsskriftet, avisen eller artikelsamlingen, så  kan du slå titlen op i REX og bestille den rigtige årgang og hæfte.

Ofte vil der i REX  være en direkte henvisning til den elektroniske version af tidsskriftet, med adgang til en fuldtekst version af artiklen.