Klassifikationssystem

Emnesøgning
Leder man efter bøger om et bestemt emne, er der forskellige fremgangsmåder.

Ordsøgning: titelord, emneord
Du kan i REX lave en enkel søgning, hvis du i standardsøgefeltet "Fritekst" skriver et eller flere ord der beskriver emnet. Du søger bl.a. på titel og emneord. Så når du bruger engelske ord i din søgning, vil du overvejende finde bøger på engelsk, og hvis du skriver danske ord, vil du overvejende finde bøger på dansk. Man kan også præcisere søgningen på emne, hvis man i rullemenuen vælger "Emneord".

Mange af de engelsksprogede bøger har engelske emneord, hvorimod danske emneord mest bruges til danske bøger. Der er dog en del af de nyeste udenlandske bøger, som har fået tilføjet danske emneord.

Emnekoder: SK2, (SK1, DK5)

Vil du finde bøger om et emne, der ikke er nemt at afgrænse og definere med få ord, får du den mest præcise søgning ved at søge på det emnekodesystem, som Det Kongelige Bibliotek
bruger.

Du skal vælge Avanceret søgning -> Emnesøgning i basen Bøger, Tidsskrifter og Aviser.

Du kan også klikke i skemaet og automatisk lave en emnesøgning i REX


SK2  (Systematisk Katalog 2.udg.) bruges til bøger i Universitetsbibliotekssamlingerne anskaffet siden 1995. Desuden er alle bøger der står på åbne udlånshylder, på læsesale og på centre  opstillet efter SK2.

SK1
  (Systematisk Katalog 1.udg.) bruges til bøger i Universitetsbibliotekssamlingerne anskaffet 1980 - 1995.

Register til SK1 og SK2      Stikordsregister til katalogerne


På grund af overgangen til nyt website er DK5 (Danske samlingers klassifikation) ikke tilgængelig p.t.