Webstedets tilgængelighed og pålidelighed

Det Kongelige Bibliotek søger i videst muligt omfang at sikre tilgængeligheden og pålideligheden af, samt sikkerheden for, de informationer og materialer, der offentliggøres på bibliotekets websted www.kb.dk .

Indholdsdeklaration
Indholdet vedligeholdes af webmaster i samarbejde med de funktions- og fagansvarlige.

To-sprogethed
Hovedsproget på www.kb.dk er dansk. Der findes en engelsk udgave af Det Kongelige Biblioteks websted, som i store træk svarer indholdsmæssigt til den danske udgave. Man får adgang til den engelske udgave enten ved at klikke på linket "English" på eller ved at gå direkte til adressen www.kb.dk/index-en.htm.

Opdateringspolitik
Informationerne opdateres løbende i en sådan grad, at de er aktuelle, korrekte og pålidelige.

Fjernadgang
Er du studerende eller ansat ved Københavns Universitets fakulteter for Humaniora, Samfundsvidenskaber, Teologi eller Jura kan du få Fjernadgang til næsten alle E-ressourcer. Fjernadgang betyder, at du kan få adgang, selv når du ikke befinder dig på Det Kongelige Bibliotek eller på Københavns Universitet. For at få Fjernadgang benytter du samme bruger-id og password, som du benytter som låner i bibliotekets base, REX. Du skal derfor være indskrevet som låner i bibliotekets lånerbase, før du kan benytte dig af faciliteten.

Browserstandard og platforme
Det Kongelige Biblioteks websider fungere på de fleste kombinationer af de mest almindelige browsere og platforme, når blot der anvendes nyere versioner (Windows, Netscape, Mac, Linux; Opera, Firefox).

Syns-handicapvenlighed
Det er muligt at få Det Kongelige Biblioteks websider læst op ved hjælp af en skærmlæser. Denne kan downloades gratis på www.adgangforalle.dk. Derudover stiller Det Kongelige Bibliotek særlige pc’ere med forstørret skrift og talesyntese til rådighed.

Dialog
Al henvendelse sendt elektronisk til Det Kongelige Bibliotek kan forventes at blive besvaret inden for tre arbejdsdage. Er henvendelsen sket via en af bibliotekets anonyme e-mailbaserede Hjælp-adresser kan besvarelsen enten bestå af et konkret svar på det fremsendte spørgsmål, eller et kvitteringssvar med besked om, at sagen bliver fuldt op hurtigst muligt. Er henvendelsen sendt videre til anden person eller afdeling, vil kvitteringssvaret indeholde konkrete navne på disse. Det Kongelige Biblioteks e-mailbaserede Hjælp-adresser omfatter bl.a.: