Partnerskaber og sponsorater

Fra åbningen af 'Den Store Thomas Winding Udstilling' i Den Sorte Diamant. Foto: Niels Hougaard
Fra åbningen af 'Den Store Thomas Winding Udstilling' i Den Sorte Diamant. Foto: Niels Hougaard

Det Kgl. Bibliotek er Danmarks nationale bibliotek og universitetsbibliotek.

Vi indsamler, bevarer, formidler og forsker i Danmarks kulturarv. Herigennem bidrager Det Kgl. Bibliotek til et oplyst og demokratisk videnssamfund og medvirker til dannelse, uddannelse, forskning og innovation. Vi er en statslig institution under Kulturministeriet og modtager statsstøtte.

En lang række arrangementer, koncerter og udstillinger gennemføres desuden ved hjælp af egen indtjening og via støtte fra fonde, partnere og sponsorer.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige former for støtte og samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek og private parter.

Kontakt ansvarlig for private partnerskaber og funding - eller læs mere nedenfor.

Chefkonsulent
Sine Lebech
sile@kb.dk
Mobil: 91 32 43 79

SE PARTNERSKABER

Kirkebybroen IMG_0208Kirkebybroen, foto: Laura Stamer

SE FONDSSTØTTE

Kirkebybroen IMG_0208Cafe øieblikket, foto: Laura Stamer

SE SPONSORATER

Kirkebybroen IMG_0208Julekoncert i Dronningesalen 2018, foto: Laura Stamer