Sponsorater

På Det Kgl. Bibliotek har vi lang erfaring med sponsoraftaler og lægger vægt på, at en sponsoraftale skal være et gensidigt samarbejde mellem Det Kongelige Bibliotek og sponsoren, der skal give begge parter værdi.

Sponsorater kan være alt fra støtte med et engangsbeløb til et projekt, udstilling eller foredragsrække til flerårlig støtte til en særlig aktivitet eller et særligt område.

Kontakt ansvarlig for private partnerskaber og funding

Chefkonsulent
Sine Lebech
sile@kb.dk
Mobil: 91 32 43 79