Pligtaflevering

Hvad er pligtaflevering?
- En forpligtelse til at aflevere 2 eksemplarer af hvert værk (bog, tidsskrift, avis, cd, video, etc.), der udgives i Danmark, og 2 eksemplarer af danske film til Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket eller Det Danske Filminstitut
- en forpligtelse til at give adgang til offentliggjort materiale på domæner på Internettet, der er tildelt Danmark eller rettet mod et publikum i Danmark, så Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket kan indsamle materialet
- en forpligtelse til at give adgang til danske radio. og fjernsynsprogrammer, så Statsbiblioteket kan fremstille eksemplarer af programmet

Hvad er formålet med pligtaflevering?
Bevaring af kulturarven.

Hvor kan det pligtafleverede benyttes?
Det pligtafleverede stilles til rådighed på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket eller Det Danske Filminstitut efter persondatalovens og ophavsretslovens bestemmelser. 
Se nærmere bestemmelser for de forskellige materialer på www.pligtaflevering.dk

Hvad er lovgrundlaget?
Lov nr. 1439 om pligtaflevering af offentliggjort materiale af 22/12/2004

Hvor finder jeg mere om pligtaflevering?
Lovtekster og oplysninger om
   - aflevering af værker i fysisk form og film
   - indsamling af materiale fra Internettet
   - indsamling af radio- og fjernsyns programmer
   - kontaktpersoner
findes på www.pligtaflevering.dk

Hvor gammel er pligtaflevering?
Den ældste lov om pligtaflevering er fra 1537. Den ældste danske lov er fra 1697
Læs mere om historien her

Spørgsmål til pligtaflevering?
Kontaktpersoner
Ofte stillede spørgsmål