ISSN Danmark

ISSN (International Standard Serial Number) er et internationalt nummersystem, som bruges for at lette behandlingen og identifikationen af periodika.

Et periodikum er en publikation, som udgives med regelmæssige eller uregelmæssige mellemrum med samme titel fra hefte til hefte. De enkelte hefter er påført nummer, udgivelsesdato eller begge dele. Udgivelsen stiler ikke mod en afslutning. Periodika omfatter bl. a. tidsskrifter, nyhedsbreve, aviser og årbøger. De findes både i trykt og elektronisk form (cd-rommer, internetdokumenter osv.).

Adresse:
ISSN Danmark
Det Kongelige Bibliotek
Postboks 2149
1016 København K

TLF 91 32 44 00 
E-mail: ISSN@kb.dk