Pligtaflevering og internationale standardnumre

Det Kongelige Bibliotek har flere tjenester for udgivere:

 

Internationale standardnumre til udgivelser:

  • ISSN (International Standard Serial Number) numre tildeles periodika (tidsskrifter, aviser og årbøger). Periodika forsynet med ISSN er sikret entydig identifikation over hele verden.
  • ISMN (International Standard Music Number) tildeles nodeudgivelser. Noder forsynet med ISMN er sikret entydig identifikation over hele verden.

ISBN (International Standard Book Number) varetages ikke af Det Kongelige Bibliotek, men af Dansk ISBN Kontor hos Dansk BiblioteksCenter.

 

Pligtaflevering:

Det er et lovkrav at udgivne værker pligtafleveres i henhold til pligtafleveringsloven. Det Kongelige Bibliotek modtager, ifølge pligtafleveringsloven, eksemplarer af værker udgivet i Danmark og indsamler også den danske kulturarv på Internettet. Derved sikres at Det Kongelige Bibliotek har en komplet nationalsamling af udgivne værker som kan stilles til rådighed for brugerne.
Information vedrørende Pligtaflevering findes på et selvstændigt websted.
Læs mere om pligtaflevering.