Nationalbibliografi

Om Nationalbibliografi

Nationalbibliografien defineres som fortegnelser over dokumenter, der udgives eller er blevet udgivet i et land. Den kan omfatte dels retrospektive bibliografier, dels løbende bibliografier over nyudgivne dokumenter.

I de fleste lande - herunder Danmark - henregnes også registreringer af exteriorica, d.v.s. udenlandske dokumenter om det pågældende land, værker af landets forfattere udgivet i udlandet samt udenlandske udgivelser på landets sprog, til nationalbibliografien.

Et lands nationalbibliografi udgør traditionelt et system af bibliografier - bogfortegnelser, periodicaindekser, fortegnelser over audiovisuelle materialer etc. - der hver især skal sikre bibliografisk kontrol med en eller flere dokumenttyper, der udgives i landet eller på anden måde har relation til landet.

Det er karakteristisk for nationalbibliografien, at den alt overvejende er "objektiv" i den forstand, at dens mål er en fuldstændig registrering af publicerede dokumenter (inden for visse formelle rammer) uden hensyn til dokumenternes fysiske form, til de emner dokumenterne behandler eller til deres kvalitet.

Læs mere om nationalbibliografi i Mona Madsens artikel fra 1997: Nationalbibliografi, formål og funktion


Oversigt over den danske nationalbibliografi  

Avis kronik index  
Bibliotheca danica Søg i REX
Dania polyglotta Søg i REX
Dansk anmeldelsesindeks  
Dansk artikelindeks  
Dansk Bibliografi [Lauritz Nielsen]  
Dansk billedfortegnelse  
Dansk bogfortegnelse  
Dansk kortfortegnelse Søg i REX
Dansk lydfortegnelse  
Dansk musikfortegnelse Søg i REX
Dansk tidsskrift-/periodicafortegnelse Søg i REX
Dansk tidsskrift index  
Danske aviser: Indekser og fuldtekstbaser  
Danske kommissionsbetænkninger  
Danske musikoptagelser  
Danske Provinstryk 1482-1830  
Impressa publica Regni Danici  
Index Translationum Søg i UNESCOs base
Dansk Kulturarv Digitaliseret Søg i Portalen
Lokale småtryk  
Statens Netbibliotek (se Årsberetning 2013, side 24-27)