Dansk tidsskrift index 1915-1978

Indeks til faglige artikler i danske og færøske tidsskrifter inden for alle emneområder.
Antallet af indekserede tidsskrifter stiger fra ca. 80 i 1915, over ca. 300 i 1929 til ca. 500 i 1978. Udelader grønlandske periodica (se Grønlandsk avis- og tidsskrift-index 1950-54- / Udg. af Det kongelige Bibliotek. Nationalbibliografisk Afdeling. Ballerup: Dansk BiblioteksCenter, 1976- ).
I perioden 1929-1965 indekseredes et udvalg af tidskrifter fra de øvrige nordiske lande, og i
1965-1970 et udvalg af norske tidsskrifter. Skønlitterære bidrag og anmeldelser medtages ikke.
I perioden 1950-1973 blev indekseringen af medicinske tidsskrifter reduceret væsentlig, med henvisning til at disse blev indekseret i den medicinske fagbibliografi, Index Medicus Danicus 1950-1973 (København: Munksgaard, 1952-80. Bd. 1-7). Videreføres i Dansk artikelindeks 1979-.

Online:

1945-1978 er online tilgængelig i bibliotek.dk

Papirudgaver:

Dansk tidsskrift index 1915-1978 : Systematisk fortegnelse over indholdet af danske tidsskifter. Ballerup : Dansk BiblioteksCenter, 1916-80. Bd. 1-64.
Udkom årlig. - Systematisk (DDK) ordning. - Fra 1948 med forfatterregister og fra 1916 emneregister.
Desuden er følgende registre blevet publiceret selvstændigt:
Forfatterregister til Dansk tidsskrift index 1915-1947. Ballerup: Dansk BiblioteksCenter, 1982. 599 s., der er et samlet register over forfatternavnene i den form de forekommer i de enkelte årgange. Udelader uopklarede pseudonymer, initialer og lign. Biografiske tidsskriftartikler : Register til Danske blandede tidsskrifter (1855-1912) og Dansk tidsskrift index (1915-49) / Af Sven Houmøller. Ballerup: Dansk BiblioteksCenter, 1971. 145 s., der er et register til biografiske artikler i Danske blandede tidsskrifter (1928-29. Bd. 1-2) og Dansk tidsskrift index 1915-1949. Ordnet alfabetisk efter den biograferede person.
Stedregister til Dansk tidsskrift index 1915-1970 / Af Torben Sørensen og Hans Michelsen. Udg. af Dansk Lokalbibliografi. Ballerup: Dansk BiblioteksCenter, 1978. 231 s., der er et register til artikler af interesse for dansk lokalhistorie og topografi (incl. Færøerne og Grønland). Ordnet topografisk og underdelt efter emne.

 

Sidst opdateret 2005-06-30