Dansk kortfortegnelse 1946-

Fortegnelser over kartografisk materiale (kort, kortserier og atlas) udgivet i Danmark, Grønland og Færøerne 1946 ff. Registreringen er baseret på pligtafleveringen til Det Kongelige Bibliotek.

Det Kongelige Biblioteks Kortsamling har udarbejdet en national kortfortegnelse siden 1946. Fra 1946 til 1975 blev dette materiale indberettet til og publiceret i den internationale bibliografi over kartografisk materiale: Bibliographie Cartographique Internationale. Fra 1972 til 2004 er fortegnelsen blevet udgivet som en del af Dansk bogfortegnelse og som selvstændigt særtryk.

Online:

1986 ff. er online tilgængelig i REX.

Papirudgaver:

Dansk kortfortegnelse 1972-2004 = The Danish national Bibliography : Cartographic materials 1972-2004. Udarb. af Det Kongelige Biblioteks Kortsamling. København: Det Kongelige Bibliotek, 1972-2005.
Udkom årligt. - Ordnet alfabetisk efter lokalitet og herunder efter tema og målestoksforhold.

Bibliographie Cartographique Internationale 1946/47-1975
. Paris: Armand Colin, 1949-79. Vol. 1-28.
Udkom årligt. - Ordnet efter lande.

 

Sidst opdateret 2006-01-19