Danske Provinstryk 1482-1830

Bibliografien registrerer ca. 4.700 bøger, småtryk og blade fra 24 trykkesteder i det nuværende Danmark uden for København 1482-1830.

Der medtages kun tryk, der er lokaliseret og set.

Trykkene er ordnet efter landsdel, by, bogtrykker og trykkeår fordelt på fem bind.

  • Bind I rummer 1132 titler fra Helsingør, Hørsholm, Lyngby, Maribo, Roskilde, Rønne, Slagelse og Sorø, som tegner sig for 863.
  • Bind II beskriver 894 titler fra Thisted, Viborg og Aalborg (henholdsvis 13, 437 og 444).
  • Bind III præsenterer 685 titler fra Borris, Fredericia, Horsens, Randers, Ribe, Vejle og Aarhus (340)
  • Bind IV med 807 titler er helt domineret af Haderslev med 656 titler; de øvrige kommer fra Sønderborg, Tønder og Aabenraa.
  • Bind V omfatter 1195 titler, heraf én fra Nyborg, de øvrige fra Odense.

Alle titler før 1601 er anført i kort normaliseret form efter og med henvisninger til Lauritz Nielsen: Dansk Bibliografi 1482-1600 (2. udg. 1996).

Titler efter 1600 er detaljeret beskrevet efter et eksemplar af den pågældende bog. Hovedbeskrivelsen omfatter forfatternavn, fuldstændig titel og kollationering. Derefter følger en række punkter med forskellige andre oplysninger, bl.a. impressum, forfatterens stillingsbetegnelse, titelvarianter, varianttryk, andre udgaver samt typografisk beskrivelse: skrift, fremhævelses- og prydskrifter, illustrationer og andre dekorative elementer med angivelse af deres teknik. Beskrivelsen slutter med en henvisning til Bibliotheca Danica 1482-1830 (2. udg. 1961-63) og en eventuel bogtrykkerbibliografi samt med det bibliograferede ekemplars lokalisering.

Hvert binds indledende afsnit rummer bl. a. et skema over de 24 provinsbyer med angivelse af det samlede antal titler og de enkelte bogtrykkeres åremål, eksempler på det anvendte marteriel hentet fra nogle af det pågældende binds tryk, samt to litteraturlister, en almen og en speciel for bindet.

Hvert bind afsluttes med et register over alle nævnte personnavne, et stedregister også med navne på bygninger og institutioner samt et summarisk systematisk register efter Bibliotheca Danicas systematik.

Bibliografien afsluttes med et fælles registerbind (Bind VI), der ud over en kumulering af ovennævnte registre indeholder bogtrykkerregister, anonymregister, kronologisk register samt register over ikke-lokaliserede tryk nævnt i bibliografien. Endelig er der et lille supplement samt rettelser og tilføjelser til bind I-V.

Papirudgaver:

Danske Provinstryk 1482-1830. En bibliografi udarbejdet af Grethe Larsen under redaktion af Erik Dal. [København:] Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Det Kongelige Bibliotek. (I kommission hos C. A. Reitzels Forlag).
Bind I: Sjælland, Lolland, Bornholm. 1994. XXX + 211 s.
Bind II: Nordjylland. 1995. XXX + 155 s.
Bind III: Midtjylland. 1997. XXX + 123 s.
Bind IV: Sønderjylland. 1998. XXX + 146 s.
Bind V: Fyn. 2000. XXXIV + 228 s.
Bind VI: Fællesregistre. 2001. XXVI + 148 s.

Sidst opdateret 2006-12-29