Dansk billedfortegnelse 1984-

Dansk billedfortegnelse er en registrant over billedværker produceret af eller for danske udgivere/producenter - uanset sprog i tale og tekst, og udenlandsk producerede billedværker hvor sproget er dansk tale eller dansk tekst. Ved billedværker forstås film- og videooptagelser, dias, transparenter mm. Fortegnelsen tilstræber fuldstændighed, men da der ikke før 1. januar 1998 var pligtaflevering på området må den potentielle registreringsmængde formodes at være en del højere end de 500-600 registreringer, som hidtil er foretaget pr. år. Registreringen til Dansk billedfortegnelse startede i 1984.

Online:

1984 ff. er online tilgængelig i bibliotek.dk

Papirudgaver:

Dansk billedfortegnelse 1984-1991 = The Danish national bibliography : Visual recordings 1984-1991. Ballerup: Dansk BiblioteksCenter, 1985-1992. Årg. 1- 8.
Udkom i kvartalshefter, der kumuleredes til flerårsbind. Nu ophørt - Ordnet alfabetisk. - Systematisk (DDK) register.

 

Sidst opdateret 2005-06-30