Dansk artikelindeks 1979-

Indeks til danske tidsskrifter og aviser 1979 ff. Viderefører og kombinerer Dansk tidsskrift index og Avis kronik index . Registrerer faglige artikler og interviews samt skønlitteratur, der ikke tidligere har været publiceret. Udelader anmeldelser, se Dansk anmeldelsesindeks . Antallet af indekserede periodica svarede i starten stort set til forgængerne (ca. 500 tidsskrifter og ca. 25 aviser), men fra medio 1988 udgår de fleste provinsaviser af indekseringen. Til gengæld er antallet af indekserede tidsskrifter udvidet væsentligt (ca. 750 tidsskrifter og 7 aviser, svarende til ca. 30.000 artikler pr. år).
Den trykte udgave er ophørt med årgang 1993. Indeksen findes nu kun som database.

Online:

1979 ff. er online tilgængelig i bibliotek.dk

Papirudgaver:

Dansk artikelindeks : Aviser og tidsskrifter 1979-1993 = The Danish national bibliography, articles: Newspapers and periodicals. Ballerup: Dansk BiblioteksCenter, 1979-94.
Udkom månedligt og kumuleredes til årsbibliografier. - Systematisk (DDK) ordning. - Forfatterregister, emneregister og fortegnelser over indekserede periodica.

 

Sidst opdateret 2005-06-30