Dansk anmeldelsesindeks 1979-

Registrerer anmeldelser af bøger, film, teater og udstillinger i ca. 750 danske tidsskrifter og 7 større danske aviser. Fra 1996 medtages også anmeldelser af videoer, dvd'er og cd-rom'er og fra ultimo 1998 registreres endvidere anmeldelser af hjemmesider og musik. Fortsætter registreringen af anmeldelser i Avis kronik index og tilføjer anmeldelser fra tidsskrifter. -
Udkom indtil 1989 på mikrokort.
Fra 1990 findes bibliografien kun som database.
 

Mikrokortudgave:

Dansk anmeldelsesindeks 1979-1989 = The Danish national bibliography : reviews.
Mikrokortudgave. Ballerup: Dansk BiblioteksCenter, 1979-89.
Udkom månedlig og med årlige kumuleringer.

Online:

1979 ff. er online tilgængelig i bibliotek.dk.

 

Sidst opdateret 2005-06-30