Dania polyglotta 1969-1997/99

Registrerer fremmedsproget litteratur om Danmark (incl. Færøerne og Grønland) og danske forhold samt udenlandsk litteratur af dansk interesse udgivet 1969 til 1999.
Medtager bøger, dele af bøger og tidsskriftartikler udgivet i Danmark eller udlandet om danske emner samt oversættelser af danske forfatteres bøger, og bøger udgivet i udlandet med en dansk redaktør, illustrator el.lign.
Bibliografien er udarbejdet på grundlag af Det Kongelige Biblioteks anskaffelser af udenlandske danica til og med 1999.

Tidligere udkom en række bibliografier (1947-50 og 1945-68) med samme titel, men med et andet indhold og sigte.

Online:

1990-1999 er online tilgængelig i REX

Papirudgaver:

Dania polyglotta : Literature on Denmark in languages other than Danish & books of Danish interest published abroad : an annual bibliography 1969-1997 / Comp. by the Danish Department of the Royal Library. København: Det Kongelige Bibliotek (Dansk BiblioteksCenter), 1970-1998 . Bd. 1-29 . (New Series)
Udkom årligt. - Systematisk (DDK) ordning, underdelt efter sprog. - Registre over forfattere og anonyme titler.