Avis kronik index 1940-1978

Indeks til faglige artikler i danske aviser. Indekserer hovedstadsaviserne samt et repræsentativt udvalg af provinsaviser (ialt ca. 25). Medtager desuden anmeldelser af bøger, film, teater, koncerter, kunstudstillinger etc. Fra 1957 registreres endvidere digte og noveller, der ikke tidligere har været publiceret. Videreføres i Dansk artikelindeks og Dansk anmeldelsesindeks

Online:

1945-1978 er online tilgængelig i bibliotek.dk

For oplysninger om indeksering af aviser generelt, se: Danske aviser : Indekser og Fuldtekstbaser

Papirudgaver:

Avis kronik index 1940-1978. Ballerup: Dansk BiblioteksCenter, 1940-79. Bd. 1-39. Udgivet under forskellige redaktører og udgivere.- Udkom månedlig og med årlige kumulerede registre. - Systematisk (DDK) ordning. I hvert månedshefte desuden forfatterregister samt liste over indekserede aviser. De årlige registre omfatter kumulerede forfatterregistre samt (fra 1956) registre over biografiske artikler, anmeldte bøger, film, teaterforestillinger, koncerter, kunstudstillinger etc. Endelig indeholder registrene lister over pseudonymer.
Et flerårsregister til de biografiske artikler er publiceret i: Biografiske avisartikler 1940-55. Ballerup: Dansk BiblioteksCenter, 1974. 142 s.

 

Sidst opdateret 2005-06-30