Lokale småtryk 1. – 3. samling 1983-1990

Bibliografien ”Lokale småtryk” er en fortegnelse over småtryk vedrørende lokaliteter uden for København og Frederiksberg.
Småtrykssamlingen, der hovedsagligt får sit materiale som følge af Lov om pligtaflevering, modtager hvert år en stor mængde tryksager.
Det drejer sig bl.a. om firmaer, foreninger og institutioners aktuelle interne publikationer som f.eks. årsberetninger og regnskaber, personaleblade, udstillingskataloger, prislister over varer, foreningers love og vedtægter og meget andet. Samlingen er hovedsagelig ukatalogiseret.
Bibliografien udkom i årene 1983-1990. Den medtager først og fremmest lokale periodika (tidsskrifter, årsberetninger, regnskaber) og jubilæumsskrifter fra perioden 1902-1980erne.
Bibliografien medtager ikke følgende kategorier: love, vedtægter, reglementer, prislister, håndbøger, brugsanvisninger, medlemsfortegnelser, programmer og sange.
Emnerne spænder fra broderskaber, skoler, jagt og filantropi til militærvæsen, politik, søfart, kunst, teater og afhold.
I alt er 48 af Småtrykssamlingens ca. 80 emnegrupper gennemgået. Over 16.000 poster kan nu  søges og bestilles i REX.

Online:
Bibliografien er online tilgængelig i REX.

Papirudgaver:

Lokale småtryk : fortegnelse over småtryk vedrørende danske lokaliteter uden for København registreret i Småtryksafdelingen i Det kongelige Bibliotek, Danske Afdeling, København.

  1. samling / ved Therese Høeg Jacobsen. – 1983 Roskilde Dansk Lokalbibliografi.
  2. samling / ved Therese Høeg Jacobsen og Eva Rasmussen. – 1986 Roskilde Dansk Lokalbibliografi.
  3. samling /ved Eva Rasmussen – 1990 Roskilde Dansk Lokalbibliografi, Ballerup Bibliotekscentralen.

Bibliografien er topografisk ordnet efter de gamle amtskommuner, og inden for hver amtskommune efter primærkommunerne.
I amtsdelen er anbragt litteratur om hele amtet eller større dele deraf.
Inden for hver kommune er opstillingen systematisk efter DK 5. Inden for hver decimalgruppe er opstillingen alfabetisk efter korporation.