Digitaliseringsafdelingen

Digitaliseringsafdelingens primære funktion er at digitalisere kulturarvsmaterialer som fotografier, tegninger, kort, bøger og andre materialetyper. Afdelingen håndterer store digitaliseringsopgaver i samarbejde med andre offentlige kulturinstitutioner. Derfor har vi stor erfaring med en lang række formater inden for dokument-, bog- og billeddigitalisering. Vi arbejder med de nyeste teknologier og standarder – både hvad angår hardware, software og workflows. Årligt digitaliserer afdelingen 1-3 millioner historisk materiale.

Digitaliseringsafdelingens ansvarsområde:

  • Digitalisering af institutionens egne samlinger

  • Kompetencecenter for digital tekst og billeder

  • Indtægtsdækket virksomhed. Digitaliseringsprojekter for andre kulturinstitutioner

Afdelingen består af 7 fastansatte, en leder og op til 34 studentermedhjælpere. Det skaber et dynamisk team med mange in-house-kompetencer, stor erfaring og høj faglighed inden for digitaliseringsområdet.