Det Kgl. Biblioteks organisation

Det Kgl. Biblioteks organisatoriske ramme udgøres af seks fagområder, der hver især indeholder et antal afdelinger/fakultetsbiblioteker. Det Kgl. Bibliotek ledes af en direktion bestående af en direktør og fem vicedirektører, som har det daglige ansvar for hver deres område.

Det Kgl. Bibliotek huser derudover Dansk Center for Musikudgivelse og sekretariatet for Kulturværdiudvalget.

Det Kgl. Biblioteks organisationsdiagram (PDF)

Bibliotekets ledelse

Direktion

Universitetsbibliotek Aarhus og Lånecenter

Aarhus University Library

Business & Social Sciences, BSS
Health, Science & Technology
Arts, Aarhus
Arts, Emdrup
Studie- og forskningsservice
Fysiske materialer og biblioteksservices
Magasin, logistik, udlån 

Københavns Universitetsbibliotek

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, inkl. Det Administrative Bibliotek
KUB Frederiksberg / KUB Nord
KUB Søndre Campus, inkl. IT-Biblioteket
Det Teologiske Fakultetsbibliotek (KU)
Roskilde Universitetsbibliotek (RUC)
Forskerservice
Licensforvaltning

Digital Kulturarv og Medier

Digital kulturarv
Avis- og mediesamling
Digitalisering

Nationalbibliotek

Specialsamlinger og formidling
Danmarks Kunstbibliotek og læsesale
Fysisk pligtaflevering
Fysisk bevaring
Kulturafdelingen
Dansk Center for Musikudgivelse

IT

IT Drift
IT Udvikling

Administration

Økonomi
HR
Indkøb, drift og logistik
Bygning
Sikring