Rammeaftale 2018-2019 med Kulturministeriet

Det Kgl. Bibliotek og Kulturministeriet har indgået en rammeaftale for perioden 2018-2019.

Aftalen fastlægger mål for Det Kgl. Biblioteks virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor.

Det Kgl. Biblioteks opgaver er følgende:

 1. Digital materialeforvaltning
 2. Fysisk materialeforvaltning
 3. Biblioteksservice
 4. Kulturformidling og forskning.

Der er aftalt følgende mål for Det Kgl. Biblioteks opgaver:

Digital materialeforvaltning

 • Med stigende brugerefterspørgsel og relativt vigende ressourcer vil biblioteket fastholde en høj grad af partnertilfredshed
 • Biblioteket vil sikre nutidige og fremtidige brugere adgang til mere digitalt indhold

Fysisk materialeforvaltning

 • Biblioteket vil sikre, at brugerne hurtigt får adgang til de pligtafleverede trykte bøger og tidsskrifter
 • Biblioteket vil gøre egne fysiske samlinger mere tilgængelige for borgere i hele landet på en tidsvarende måde

Biblioteksservice

 • Biblioteket vil give brugerne nem og hurtig adgang til alle bibliotekets materialer via ét system
 • Biblioteket vil øge kendskabet til og brugen af bibliotekets landsdækkende servicetilbud
 • Biblioteket vil øge universitetsbrugernes kendskab til og brug af bibliotekets undervisningstilbud vedrørende informationskompetence, hvor informationsbehov, informationshåndtering og informationsdannelse er i fokus

Kulturformidling og forskning

 • Biblioteket vil sikre, at kulturformidlingsaktiviteterne når bredere ud end i dag
 • Bibliotekets forskning og forskningsformidling vil fokusere på aktiviteter, der anskueliggør bibliotekets samlinger og som understøtter indsamling, bevaring og formidling


Læs hele Rammeaftale 2018-2019, inkl. bilag her (PDF):
Rammeaftale 2018-2019

Forud for udarbejdelse af bibliotekets strategi, opgaver og resultatmål for 2018-2019, blev der udarbejdet en omverdensanalyse (PDF):
Omverdensanalyse 2017