Opgaver og mål

Det Kgl. Bibliotek er i gang med en gennemgribende fusionsproces, som skal skabe én organisation af de sammenlagte biblioteker efter fusionen 1. januar 2017. Samtidig skal biblioteket tilpasse aktiviteterne til faldende bevillinger og starte en transformation af den nye institution med den effekt, at det digitale fylder mere, og at biblioteket når bredere ud end i dag.

På det korte sigt er der fuld fokus på at gennemføre en kompleks transformationsproces, samtidig med at driften videreføres med høj brugertilfredshed. Der er ligeledes fokus på at sikre effektiviseringsgevinster forbundet med fusionen og på andre gevinster i form af standardisering, driftsstabilitet og skalerbarhed.

Det Kgl. Bibliotek varetager følgende funktioner:

- Som universitetsbibliotek leverer Det Kgl. Bibliotek service, der understøtter forskning og undervisning på Aarhus Universitet, IT-Universitetet, Københavns Universitet og Roskilde Universitet.

- Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Det Kgl. Bibliotek kulturarv i form af tekst, billeder og lyd, i både fysisk og digital form.

Klik her for at se Det Kgl. Biblioteks politik for digital bevaring (pdf)
Klik her for at se Det Kgl. Biblioteks strategi for digital bevaring (pdf)
Klik her for at se Det Kgl. Biblioteks strategi for digitalisering af fysisk kulturarv (pdf)
Klik her for at se Det Kgl. Biblioteks politik for adgang til de digitale samlinger (pdf)

- Som overcentral for de danske folkebiblioteker leverer Det Kgl. Bibliotek service, der supplerer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne.

- Som forskningsinstitution øger Det Kgl. Bibliotek kendskabet til kulturarven.

Læs mere om bibliotekets mission, vision og strategi her

Det Kgl. Biblioteks opgaver og resultatmål er beskrevet nærmere i Rammeaftalen 2018-2019 her