Den levende kultur skal dokumenteres

 

De færreste tænker over, at historiefortælling, cyklisme, håndværkstraditioner, Bournonvilleballet og det at skrive lejlighedssange udgør eksempler på immateriel kulturarv i Danmark. Ligesom materiel kulturarv i form af bygninger og særlige steder findes immateriel kulturarv – den levende og uhåndgribelige kultur, der er med til at forme, hvad samfundet er i dag, og som alle mennesker er medskabere af.

På samme måde som den materielle kulturarv skal også den immaterielle del af kulturarven synliggøres og videreformidles med henblik på dokumentation og sikring. Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek lancerer nu Levende kultur, en hjemmeside hvortil alle interesserede kan indsende eksempler på immateriel kulturarv.

Hjemmesiden udgør en fortegnelse, der er en del af Danmarks arbejde med UNESCOs 2003-konvention til sikring af immateriel kulturarv. Formålet er at indsamle viden om og give synlighed til immateriel kulturarv i Danmark: kundskaber, færdigheder, forestillinger, udtryk og handlemåder, som mennesker tillægger betydning i dag. 

Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek opfordrer grupper, foreninger eller enkeltpersoner, som har indgående kendskab til et eksempel på levende kultur til at bidrage til den danske fortegnelse på https://levendekultur.kb.dk/. Fortegnelsen er åben nu og frem til 30. april 2018.

Sektionsleder, Dansk Folkemindesamling, Marianne Holm Pedersen siger:

Jeg er glad for, at Danmark i lighed med de andre nordiske lande nu får en fortegnelse, hvortil alle kan indsende eksempler på levende kultur. De beskrivelser, der indkommer på hjemmesiden, vil blive bevaret i Folkemindesamlingens arkiv, så vore efterkommere om 100 år kan se, hvilke dele af den immaterielle kulturarv, som folk i 2017 tillagde værdi. Fortegnelsen giver en lejlighed til at diskutere levende kultur og tale om, hvad der bliver gjort for at sikre det, vi ikke ønsker skal forsvinde, eller som vi aktivt vil vedligeholde fx ved at skabe de nødvendige rammer.”

 

Baggrund

UNESCO-konventionen sætter fokus på sikring af den levende kultur. Sikring sker blandt andet ved dokumentation, forskning, oplysning og uddannelse. Konventionen forpligter den enkelte stat til at udarbejde en eller flere fortegnelser over immateriel kulturarv i det pågældende land med henblik på at sikre og skabe kendskab til den levende immaterielle kultur, som fortsat praktiseres. I Danmark er det Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek, som har fået ansvaret for 2003-konventionen og dermed også arbejdet med at skabe en fortegnelse over immateriel kulturarv i Danmark. Samtidig med, at den danske fortegnelse lanceres, åbner Kulturministeriet for ansøgninger til UNESCOs internationale lister over immateriel kulturarv  https://kum.dk/nyheder-og-presse/ For yderligere information kontakt sektionsleder Marianne Holm Pedersen, mape@kb.dk og 91 32 49 18. Illustration til historien kan downloades fra www.kb.dk/da/kb/nyheder/billedbasen.html.