Klik på 400 års visuel hukommelse

 

Det Kgl. Bibliotek har netop lagt mere end 6500 historiske billeder online. Billederne giver indblik i små og store begivenheder fra Danmarkshistorien, og de kan downloades kvit og frit.

 

Det Kgl. Bibliotek har netop digitaliseret og offentliggjort mere end 6500 billeder fra samlingen ”Historisk Kronlogisk Samling, Danmark”.  Billederne dækker perioden 1536-1913, og indeholder historiske motiver fra Reformationen til året før 1. verdenskrigs udbrud. Alle billederne kan nu ses i Digitale samlinger: http://www.kb.dk/images/billed/2010/okt/billeder/subject3756/da/

 

Billederne illustrerer store som små historiske begivenheder i Danmarks historie – bl.a. krige og katastrofer, ulykker og henrettelser, politiske begivenheder og videnskabelige ekspeditioner, kongelige begravelser og meget mere. Her er både skildringer af det imponerende fyrværkeri over København i anledning af det kongelige bryllup i 1634, og af engelændernes bombardement af samme by 1803. Fra midten af 1800-tallet og frem består samlingen især af fotografier, og den indeholder blandt andet noget af verdens tidligste krigsfotografi og forløbere for pressefotografiet.

 

Samlingen ”Historisk Kronlogisk Samling, Danmark” er blevet til siden 1902, hvor bibliotekets Kort- og Billedsamling systematisk begyndte at indsamle billeder af begivenheder, der af deres samtid blev betragtet som betydningsfulde. I 1800-tallet blev ethvert kongeligt besøg betragtet som en historisk begivenhed, mens man i 1900-tallet anså politiske demonstrationer for at være det. Samlet set fungerer de mange billeder som en visuel hukommelse for en periode på godt 400 år, hvor det ændrede sig undervejs, hvilke begivenheder der var vigtige for nationen.

Materialet består af kobberstik, litografier og fotografier med mere. Blandt de mange stik findes også en del satiriske fremstillinger. Alle billederne er uden for ophavsret og tilgængelige i høj opløsning. De kan også downloades gratis.

For yderligere information om samlingen kan forskningsbibliotekar Mette Colding Dahl kontaktes på medh@kb.dk eller telefon 91 32 48 53