”Jeg bliver din død, pave!”

Luther udløste samfundsomvæltninger og rasende kampe:

 

Reformationen var en samfundsomvæltning, som førte til langvarige religionskrige og en splittelse af Europa i et katolsk syd og et protestantisk nord. Martin Luther indledte reformationen med offentliggørelsen af sine epokegørende 95 teser i 1517. Som led i markeringen af 500-året for reformationen viser Det Kgl. Bibliotek højdepunkter fra reformationstiden frem i en gratis udstilling i de offentlige arealer i Den Sorte Diamant.

Som reformator kæmpede Luther som en rasende mod paven, som han opfattede som selveste Antikrist. Luthers uforsonlighed fremgår af et udtryk, som han brugte i varierende former: ”Som levende var jeg en pest for dig, men i døden bliver jeg din død, pave!”. Det dramatiske udsagn ligger bag udstillingens titel.

 I Det Kgl. Biblioteks udstilling kan man ved siden af et afladsbrev udstedt til Niels Perss og hans datter Marine Nielsdatter i København d. 12. maj 1517 bl.a. se et af de meget sjældne trykte eksemplarer fra 1517 af Luthers teser og et ikke mindre sjældent eksemplar af pave Leo 10.s bulle mod Luther.


Fotos kan downloades fra
www.kb.dk/pressphoto


For yderligere information kontakt seniorforsker Anders Toftgaard:
atof@kb.dk eller telefon 91 32 42 46.

 

Fra 3. november

Den Sorte Diamant: Kirkebybroen, Oktogonen og Dronningesalsmontrerne:

”Jeg bliver din død, pave!”. Luthers reformation og splittelsen af Europa.