Ny chef for Københavns Universitets Biblioteksservice

Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitet har ansat souschef ved Københavns Universitetsbibliotek Kira Stine Hansen i stillingen som Vicedirektør/Universitetsbibliotekar for Københavns Universitets Biblioteksservice, der betjener Københavns Universitets seks fakulteter med 40.000 studerende, 2.300 ph.d.-studerende og 9.500 ansatte – heraf 5.000 videnskabelige medarbejdere.

Kira Stine Hansen kommer til at stå i spidsen for videreudviklingen af det digitale universitetsbibliotek, de fysiske studiemiljøer og forskerservice. Det vil bl.a. være hendes opgave at følge de overordnede trends, der påvirker universitetsbibliotekets situation, at omsætte disse i en innovativ og stadig bedre videnservice til universitetet. Under hendes ledelse skal den højest mulige kvalitet i opgaveløsningen fastholdes inden for de givne ressourcemæssige rammer, og ressourcerne skal udnyttes optimalt.

Rektor Ralf Hemmingsen udtaler: ”Københavns Universitet føler sig overbevist om, at Kira Stine Hansen vil kunne videreføre den udvikling af universitetsbiblioteksopgaven, som er sket i de seneste år gennem det tætte samarbejde mellem universitetet og Det Kongelige Bibliotek. Hun har stor indsigt i området og et stærkt blik for udvikling og innovation.”

Direktør Erland Kolding Nielsen udtaler:” Det er en stor glæde at kunne udnævne Kira Stine Hansen i stillingen. Hun har et indgående kendskab til indholdet i   ledelsesopgaven fra sine tidligere ansættelser i universitetsbibliotekssektoren, og hun behersker både udvikling og drift, og hun har særlige kompetencer inden for de digitale sider af universitetsbibliotekets virksomhed.”

Kira Stine Hansen er 44 år, uddannet bibliotekar DB i 1996. Hun har gennemført ledelses- og lederudviklingsprogrammer inden for staten og universitetsbibliotekssektoren og har gennemført LIBER Leadership Programme i biblioteksledelse.

Kira Stine Hansen tiltræder stillingen den 1. august 2015 i forbindelse med, at hendes forgænger, universitetsbibliotekar Michael Cotta-Schønberg går på pension.

For yderligere oplysninger kontakt Direktør Erland Kolding Nielsen, Det Kongelige Bibliotek 9132 4301