Skarpt øje på kilderne

Hyldestværk til forskningschef

 

Det Kongelige Biblioteks forskningschef gennem 23 år, John T. Lauridsen, fyldte 65 år den 28. december 2016. For at markere dette, og for at hædre ham for hans indsats for dansk humanistisk forskning, ikke mindst i besættelsestidens historie, udgiver biblioteket i dag et stort festskrift i to bind. Et halvt hundrede eksperter har skrevet artikler inden for de fagområder, som de deler med fødselaren, bl.a. besættelsestiden, Danmarks nyere historie og bog- og kulturhistorie.

 

Om JTL:

John T. Lauridsen, f. 1951, dr.phil. fra Aarhus Universitet, siden 1988 ansat på Det Kongelige Bibliotek og fra 1993 forskningschef for den nyoprettede [og nu netop nedlagte] forskningsafdeling. Har udgivet over 300 arbejder, heraf 20 monografier og andre bøger, samt over 150 videnskabelige og populærvidenskabelige afhandlinger; dertil leksikonartikler, kildeudgivelser og fagbibliografier.

 

Om værket:

“Kildekunst” – Historiske & kulturhistoriske studier. Festskrift til John T. Lauridsen

Red. af Sofie Lene Bak m.fl.

[alternativt: Red. af Sofie Lene Bak, Thorsten Borring Olesen, Lene Eklund-Jürgensen, Erland Kolding Nielsen, Henrik Lundtofte, Rasmus Mariager & Jakob K. Meile]

Det Kongelige Bibliotek & Museum Tusculanums Forlag, 2017. 1.267 sider i to bind.

Udkommer i rækken Danish Humanist Texts & Studies som vol. 55.