Norman Finkelstein i Den Sorte Diamant

Israel bryder international lov i Mellemøsten:

 

Skarp, analyserende og til tider stærkt kontroversiel. Den amerikansk-jødiske professor, aktivist og forfatter Norman Finkelstein besøger International Forfatterscene på Det Kgl. Bibliotek.

Norman Finkelstein har som sine primære forskningsområder haft den israelsk-palæstinensiske konflikt og Holocaust-begrebet. I 2000 udgav han bogen The Holocaust Industry, der sætter spørgsmål ved bl.a. amerikansk-jødiske lobby-organisationers udnyttelse af folkemordet på jøderne. Norman Finkelsteins egne forældre var jødiske Holocaust-overlevende.

Finkelstein har gennem hele sit forfatterskab med stålsat konsekvens gjort sig til talsmand for, at Israel ikke følger international lov i sin ageren i Mellemøsten, ikke mindst når det gælder Israels besættelse af gammelt palæstinensisk land.

I flere af sine bøger beskæftiger Finkelstein sig således med Israels invasion og isolering af Gaza, ligesom han også kortlægger, at international forskning er præget af fordrejninger, hvad angår Israels rolle.

Samtalen på International Forfatterscene vil ikke blot dreje sig om Mellemøsten, men også komme ind på det politiske klima og den ny politiske situation i USA efter præsidentvalget, samt Donald Trumps udfald mod de traditionelle nyhedsmedier og betydningen for ytringsfrihedens og den politiske aktivismes vilkår i landet.

Norman Finkelstein er på International Forfatterscenes program i forlængelse af tidligere besøg samme sted af aktivistiske, internationale opinionsdannere som Daniel Cohn-Bendit og Bernard-Henri Lévy.

Norman Finkelstein er på scenen i Dronningesalen i samtale med Politikens tidligere Mellemøsten- og USA-korrespondent, Marcus Rubin.

Fotos kan downloades fra www.kb.dk/pressphoto

For yderligere information kontakt kulturproducent Lise Bach Hansen, 91 32 43 64, lbha@kb.dk.

Lørdag 25. februar kl. 17

Dronningesalen

International Forfatterscene:

Norman Finkelstein i samtale med Marcus Rubin