Breve gennem fire århundreder tilgængelige på nettet

Fra Christian IV til Herman Bang:

Mere end 12.000 breve er nu tilgængelige via Det Kgl. Biblioteks nyeste digitalisering: Danmarks Breve. Brevene stammer fra bibliotekets samlinger af trykte brevudgivelser, hvoraf flere af disse hidtil kun kunne ses på bibliotekets læsesal. Digitaliseringen gør det nu nemmere for flere lånere at benytte værkerne.

Alle brevene er fuldtekst-søgbare og metadaterede, hvilket åbner helt nye muligheder for at søge i materialet. Læsbarheden er også øget, da scanningen nu muliggør at læse brevene med almindelige bogstaver ved siden af originalteksten. Flere af de scannede brevudgivelserne var oprindeligt trykt med fraktur, også kendt som gotiske bogstaver. 

Danmarks Breve giver alment interesserede læsere, samt forskere og studerende et indblik i fortiden, som både slår historiens store strenge an og kommer ind under huden på de personer, som befolkede den.

I Danmarks Breve kan man eksempelvis finde B.S. Ingemanns ungdomsbrev til Grundtvig, hvor han afslutningsvis undskylder med: ” Tag nu til Takke med dette Sjaskebrev! Naar du kommer selv, kan der blive talt fornuftig.”

I et brev fra 1642 fortæller Christian IV sin kansler Christen Thomesen Sehested, at han nu har fundet den rette placering til instrumenterne i Rundetårn, som netop var ved at stå færdigt.

Længere fremme i historien kan man komme med Kresten Andersen ned i 1. Verdenskrigs ulidelige skyttegrave: ”Trommeild vænner man sig ogsaa til, skønt I kan jo nok forstaa Ens Stemning, naar man sidder i et lille Jordhul, og der i Timevis hugger svære 28 cm Granater ned rundtom.”

Og 50 år før Kresten Andersens oplevelser ved vestfronten bekymrede Johanne Luise Heiberg sig: ”Med Skjælven tager jeg hver Morgen Avisen i Haanden af Frygt for at see, at Dybbøl er taget. De stakkels Soldater og det stakkels Fædreland!”

Danmarks Breve er resultatet af flere års scanningsarbejde af bøger, metadatering og programmering af selve brevbasen. I alt indeholder projektet over 70.000 breve, der løbende vil blive frigivet efterhånden som ophavsretten på brevudgivelserne udløber. I 2018 gælder det en brevsamling med nogle af Herman Bangs breve. I fremtiden håber Det Kgl. Bibliotek på at kunne indlemme flere breve i brevbasen fra bl.a. andre institutioner og bibliotekets egne samlinger.

www.kb.dk/danmarksbreve

For yderligere information kontakt projektleder Jacob H. Langkilde, 91 32 47 08, janl@kb.dk