Historier om mennesker og deres hverdag i den danske koloni

Det Kgl. Bibliotek markerer 100-året for salget af De Vestindiske Øer:

 

 

I 2017 er det 100 år siden, Danmark solgte De Vestindiske Øer til USA.  Nationalbiblioteket (der fra 1. januar er fusionen af Statsbiblioteket i Århus og Det Kongelige Bibliotek i København) sætter hele året fokus på Danmarks fortid som kolonimagt. Det sker med en bred vifte af formidlingsaktiviteter, der rækker ud i hele landet og findes på mange platforme. Gennem en udstilling, digital formidling, workshops samt debat- og kulturarrangementer vil Nationalbiblioteket skabe en række indgange til at deltage i samtalen om den danske kolonihistorie.

 

Nationalbiblioteket har en stor samling af bøger, aviser, noder, håndskrifter, personarkiver, kort, fotografier og tegninger vedrørende det tidligere Dansk Vestindien. En omfattende digitalisering af mere end 200.000 sider er i gang, og allerede nu ligger kort, billeder og aviser online. Dette er en væsentlig kilde til den rent menneskelige fortælling om kolonierne, fordi de belyser personlige forhold og hverdagslivet på øerne.

”De digitaliserede aviser er en enestående kilde til dagligdagen på øerne, som her kan følges helt fra 1770 og frem. De private fotoalbums giver et indblik i det liv, danske familier levede derude omkring år 1900” fortæller seniorforsker Mette Kia Krabbe Meyer.

 

Nogle af bibliotekets mange materialer kan man også opleve, når en stor særudstilling åbner i Den Sorte Diamant til foråret. Den handler om skildringen af Dansk Vestindien i billeder. Udstillingen viser boghistoriske tryk, landkort, litografier, fotos, postkort, aviser og film. Hertil kommer videoværker af billedkunstnerne Jeannette Ehlers og Nanna Debois Buhl, der begge arbejder med fremstillingen af Danmarks koloniale fortid.

 

 

 

Aktiviteter:

 

Særudstilling:

En 800 m2 stor udstilling i Den Sorte Diamant (maj 2017 til februar 2018). Hovedparten af de udstillede genstande er fra Nationalbibliotekets samlinger.

Digitalisering:
Mere end 200.000 sider/enheder fra Nationalbibliotekets samlinger med relation til det tidligere Dansk Vestindien gøres tilgængelige online. En del af materialet er allerede offentliggjort og kan ses her:

www.kb.dk/dvi

En samlet hjemmeside med indgang til alle materialer åbnes i april 2017.

Brugerinddragende aktiviteter:
En række aktiviteter giver brugerne adgang til at arbejde med de digitaliserede materiale for at skabe deres egne fortolkninger af historien. Publikum kan deltage i workshops, datasprints (hvor der arbejdes med at analysere og visualisere det digitaliserede materiale i nye former for formidling) og med et online værktøj remixe de digitaliserede fotos. Udvalgte resultater vil blive vist i udstillingen (Løbende 2017).

Foredrag og debat:
Debatter og International Forfatterscene-arrangementer med fokus på kolonihistoriens betydning i dag afholdes i Den Sorte Diamant. Arrangementsrækken har journalist Adam Holm som moderator (Efterår 2017).

Koncert:
Nykomponeret værk med afsæt i historien om Dansk Vestindien uropføres. (Efterår 2017).

Undervisningsmateriale:

Digitalt undervisningsmateriale med fokus på billedforståelse, mediehistorie og fortolkning af visuelt materiale som historiske kilder offentliggøres i april 2017.

Videnskabelig konference:

I samarbejde med Københavns Universitet afholdes den internationale forskningskonference ”Ufærdige historier: kolonialisme, race og repræsentation” (Efterår 2017).

Fotos kan downloades fra www.kb.dk/pressphoto. For yderligere information kontakt seniorforsker Mette Kia Krabbe Meyer: mkkm@kb.dk eller 91 32 48 51.