DR overdrager vigtige fotosamlinger til Det Kgl. Bibliotek

Datidens virtual reality

Peter Elfelts foto fra Grundlovsdag i Fælledparken 1901
Peter Elfelts foto fra Grundlovsdag i Fælledparken 1901

 

DR siger i disse uger farvel til to samlinger af analogt fotografi. Arkiverne med negativer fra Kgl. Hoffotograf Peter Elfelt og reklamefirmaet Jonals Co. overdrages til Det Kgl. Bibliotek, hvor de fremover vil indgå i Nationalbibliotekets samling.

Den første samling består af ca. 6.000 stereooptagelser på glasnegativer fra Kgl. Hoffotograf Peter Elfelts arkiv. Elfelt, der var aktiv i perioden 1890 til 1931, havde en omfattende virksomhed som portrætfotograf. Han tog også en lang række billeder af steder og begivenheder, fx til Grundlovsdag i Fælledparken i 1901, hvor et hold drenge straks poserede for fotografen med cigarer i mundvigene. Stereooptagelserne udmærker sig ved deres 3D-effekt. Betragtet i en særlig fremviser var det datidens virtual reality. Det Kgl. Bibliotek ejer allerede Elfelts negativsamling på over 400.000 optagelser, og når stereooptagelserne lægges til, er arven efter Elfelt, samlet ét sted.

”Vi overdrager Elfelt- og Jonals-samlingerne til Det Kgl. Bibliotek, fordi de opbevares bedst der. Her bevarer man den danske kulturarv, har ekspertisen og de rette opbevaringsforhold for den type materialer”, siger Mette Charis Buchman, der er souschef i DR Arkiv og Proces.

Det er første gang, DR overdrager samlinger fra arkivet til andre, men flere aftaler er på vej i den kommende tid.

De nye arkiver vil indgå i bibliotekets millionstore fotosamling.

”Nationalbiblioteket har Dannmarks største samling med 18 millioner analoge fotografier, der tidsmæssigt og emnemæssigt spænder meget vidt og er en central samling i den danske fotohistorie. Derfor er vi også glade for at modtage dem fra DR som supplement til vores samling, og samtidig er vi med til at bevare den danske kulturarv”, udtaler vicedirektør for Nationalbiblioteket Pernille Drost.

Den anden samling er negativarkivet efter Danmarks første reklame og –illustrationsfotografifirma, Jonals Co. Firmaet var pioner i dansk reklamefotografi i slutningen af 20’erne, og samlingen omfatter en lille del af firmaets reklameoptagelser, hvoraf hovedparten desværre gik tabt i en brand. Derudover indeholder den landskaber og situationsbilleder fra hele landet, mange i den moderne stil, der blev firmaets kendemærke.

Phd. og seniorforsker ved Det. Kgl. Bibliotek Mette Kia Krabbe Meyer, der tidligere har kurateret udstillingen Jonals Co. og det moderne fotografis gennembrud på Gl. Holtegaard udtaler:

”Firmaet brød med pictorialismen i dansk fotografi og introducerede et moderne formsprog. Fotograferne zoomede ind på detaljer og fangede virkeligheden i grafiske mønstre med sans for kontrast. De inspirerede samtidens billedkunstnere i kredsen omkring Asger Jorn og fotografer i eftertiden som fx Keld Helmer-Petersen”.

På sigt ønsker Det Kgl. Bibliotek at gøre samlingerne tilgængelige digitalt. Imidlertid forestår der et større arbejde for bibliotekets Bevaringsafdeling med at sortere og ompakke samlingerne og sortere nitratnegativer fra, da de er meget brændfarlige, før digitaliseringsarbejdet kan sætte i gang.

For yderligere oplysninger kontakt seniorforsker Mette Kia Krabbe Meyer tlf. 91 32 48 51, mkkm@kb.dk

 Yderligere litteratur: Mette Kia Krabbe Meyer: Jonals Co. og det moderne fotografis gennembrud, Gl. Holtegaard 2000. Lennart Weber: Arven efter Elfelt II. Nu i stereo, Webers Forlag 2017. Dansk Fotografihistorie, Mette Sandbye (ed.), 2004.