Carl Nielsens samlede værker på nettet

 

 
I marts 2009 udkom det 33. og sidste bind i den samlede, praktisk/videnskabelige udgave af Carl Nielsens værker. Udgivelsesarbejdet havde stået på gennem de foregående 15 år, udført af en stab af specialister tilknyttet Det Kongelige Bibliotek og finansieret af både offentlige og private midler.
 
Nu her tre år efter foreligger samtlige værker frit tilgængeligt på nettet – ikke blot Carl Nielsens noder, men også udgavens indledende tekster om tilblivelsen og den samtidige modtagelse af hvert enkelt af værkerne, samt hele det såkaldte ”kritiske” apparat. Sidstnævnte omfatter redegørelser i detaljer for de mange redaktionelle overvejelser, man har måttet gøre sig undervejs, og hvilke revisioner af noderne, udgiverne har fundet nødvendige.
 
Carl Nielsen Udgaven er formentlig den eneste af de mange internationale udgaver af en komponists samlede værker, som i sin helhed ligger til fri afbenyttelse på nettet. I kraft af denne netadgang kan musikere, forskere og andre interesserede frit orientere sig i de mange orkester- og kammermusikværker, de to operaer Saul og David og Maskarade, skuespil og kantater, klaver- og orgel værker samt de ikke færre end 320 sange, som udgaven omfatter.
 
Udgaven kan findes på web-adresserne:
 
 
engelsk:
 
 
For yderligere information kontakt: Forskningsprofessor Niels Krabbe (nk@kb.dk) 33 47 44 69