Forskningshistorie: Carl Nielsens værker udgivet og kommenteret i 35 bind


Der skrives forskningshistorie når Det Kongelige Bibliotek i disse dage markerer afslutningen på et gigantisk musikhistorisk værk. Nu foreligger Carl Nielsens samlede produktion på tryk i en gennemrevideret udgave og præsenteret i overensstemmelse med det ypperste inden for nodeudgivelse. Carl Nielsen Udgaven er det største musikudgivelsesprojekt i Danmark nogensinde. Af udgavens mere end 7.000 nodesider indeholder ca. en tredjedel musik, som aldrig tidligere har været trykt. I det omfang disse værker overhovedet har været spillet siden deres tilblivelse, er det sket fra håndskrevne noder med alt, hvad det indebærer af rettelser, overstregninger, morsomme bemærkninger fra skiftende tiders musikere osv. Carl Nielsen Udgavens 35 bind fylder halvanden meter i reolen.


Femten år er gået, siden det hele startede med en sønderlemmende kritik af nodematerialet til Carl Nielsens opera Maskarade i forbindelse med en planlagt opførelse i Innsbruck i 1993 under ledelse af den danske dirigent Niels Muus. Kritikken kom i aviserne, og landets daværende kulturminister Jytte Hilden skred ind: naturligvis måtte en kulturnation sikre, at landets såkaldte nationalkomponist kunne spilles ude i verden efter et tidssvarende og pålideligt nodemateriale. På ministerens foranledning etablerede Det Kongelige Bibliotek en organisation og en faglig ekspertise med henblik på en udgivelse af samtlige Carl Nielsens værker i en praktisk-videnskabelig udgave inden for nogle fastlagte økonomiske og tidsmæssige rammer.


Sammenlignet med andre lignende projekter fra udlandet (Sibelius, Grieg, Brahms, Schumann, Kurt Weill for bare at nævne nogle få) er det gået hurtigt. Femten år for en samlet udgave af dette omfang er muligvis en rekord i sig selv – ikke mindst når man tænker på, at afslutningstidspunktet, der blev fastlagt i 1997, er blevet overholdt med kun tre måneders forsinkelse! En væsentlig grund til den planmæssige gennemførelse har været, at udgaven har haft uhørt gunstige økonomiske vilkår – og så naturligvis engagerede medarbejdere.
Nu kan produktionen så studeres i sin helhed, forskerne kan forholde sig til en pålidelig nodetekst, musikhistorikerne kan granske i tilblivelsesomstændighederne for hvert af Carl Nielsens værker, og musikerne har fået nogle ordentlige noder at spille efter.
Der er med andre ord bragt orden i den del af Carl Nielsen overleveringen, der vedrører selve hans musik. Den danske komponists musik er klar til at blive bragt ud i verden.
Afslutningen på Carl Nielsen Udgaven fejres i første omgang med en koncert i Dronningesalen den 17. marts kl. 20, hvor DiamantEnsemblet med solister spiller musik af Carl Nielsen.
Priser 125 kr., medl./studerende 90 kr. Køb billet Online på BILLETnet og i Diamantens reception.
Foto til illustration til tryk og net kan frit downloades fra www.kb.dk, Klik Nyheder, Klik Presse, Klik Pressebilleder, Nr. 135. Byline: Karsten Bundgaard, Det Kongelige Bibliotek.