Grænseløse Rum med Bruno Latour m.fl.

billedetekst som læses af skærmlæser Bruno Latour. Foto: Bruno Bizu

Arkitektur, rum, klima – musikalsk ramme af Anti-Distortion 

Definerer rummet, hvem vi er – eller definerer vi rummet?
Henover en gylden akse mellem Det Kgl. Bibliotek og Dansk Arkitektur Center i BLOX præsenteres en række af Europas mest opsigtsvækkende tænkere og kunstnere inden for arkitektur, kunst, antropologi, sociologi, filosofi og musik under overskriften Grænseløse Rum.

Det globale rum 
Den franske filosof og antropolog Bruno Latour er på scenen i samtale med den danske sociolog og ph.d.-stipendiat Nikolaj Schultz. Med udgangspunkt i sin seneste bog Ned på Jorden vil Latour tale med Schultz om forbindelserne mellem ulighed, globalisering og den omfattende miljøkrise. Latour mener, at klassekampen i dag, i modsætning til d. 20. århundredes socialøkonomiske kamp, er geo-social. Det er de fattigste, der rammes hårdest af klimaforandringerne, og de gamle nationalstaters tankesæt er ikke rustet til at håndtere klimakrisen.

Byrummet
I Dansk Arkitektur Center i BLOX vil gadefestens fodaftryk på byen og det lokale miljøs bæredygtighed blive debatteret. Og mere generelt: Grænserne for det offentlige, det private og det kommercielle rum. Distortions leder og stifter, Thomas Fleurqin, møder Dan Stubbegaard, stifter af tegnestuen COBE, Pia Allerslev, tidligere kultur- og fritidsborgmeter, med Weekendavisens Søren K. Villemoes som ordstyrer. Man kan også opleve den franske arkitekt Jacques Ferrier fortælle om fremtidens by og sit projekt Den Sensuelle By – i samtale med arkitekt og forfatter Natalie Mossin, tidligere formand for Akademisk Arkitektforening (AA), nuværende institutleder på KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering).

Det digitale og seksuelle rum samt 13 gæs på månen
Den franske sociolog Pierre Mercklé kan opleves i samtale med den tyske forsker Sophie Wennerscheid. Mercklé anses som en Frankrigs største eksperter inden for sociologien i sociale netværk, digitale relationer mellem personer samt børn og unges kulturelle og sociale praksis igennem sociale medier. Wennerscheid er professor i skandinavisk litteratur og kultur og har med sin nyeste bog Sex Machina sat fokus på virtuelle verdener og seksuelle forhold mellem mennesker og maskiner.

Den tyske kunstner Agnes Meyer-Brandis vil fortælle om sit kunstprojekt The Moon Goose Colony, hvori hun har trænet 13 gæs til at flyve til månen.

Det musikalske rum
Det hele sker i en musikalsk ramme sat af Distortion Festival – der med sit særlige Anti-Distortion-koncept indtager Dansk Arkitektur Center i BLOX, den stemningsfulde bibliotekshave og Det Kgl. Biblioteks højtidelige Gamle Læsesal. I bibliotekshaven vil stemningen blive slået an af en af de mest sensationelle konstellationer for ny elektronisk musik i Paris – Dirty Sound System (DSS). I Den Gamle Læsesal vil den fremadstormende pigeduo Oktober Lieber fra Paris fylde det prominente rum med elektronisk vildskab. Sidst men ikke mindst vil hele dagens finish finde sted under kyndig vejledning af en af de mest alsidige dj’s i Europa, Wolfram, som desuden har været musikleverandør for store modebrands som Gucci, Vivienne Westwood m.fl.

KØB BILLET

ONSDAG 29. MAJ
PROGRAM
: 

BLOX

                               Byrummet
16:00 – 18:00 – Anti-Distortion i BLOX med bar og dj

16:30 – 17.15 – Thomas Fleurquin om Distortion - Bemærk: Begræn-
                         set antal pladser

17.30 – 18:30 –  Jacques Ferrier og Natalie Mossin, tagterrassen på
                         BLOX - Bemærk: Begrænset antal pladser

 Overgang
18:30 –19:00 – Overgang fra Dansk Arkitektur Center og BLOX til
                        Det Kgl. Bibliotek. DJ på ladcykel kører fra BLOX til
                        den gamle bibliotekshave. Musik med Dirty Sound System    

Det Kgl. Bibliotek

             Det digitale og det seksuelle rum
19:15 – 20:15 – Sophie Wennerscheid og Pierre Mercklé

                         Det globale rum
20:30 – 22:00 – Bruno Latour og Nikolaj Schultz 

22:15 – 23:00 – Agnes Meyer-Brandis 

21:30 – 01:00 – DJ på Kirkebybroen 

22:00 – 23:00 – Koncert i Den Gamle Læsesal med Oktober Lieber      
                           - Bemærk: Begrænset antal pladser. Billetter via Distortion

23:00 – 01:00 – Musikalsk finish på Kirkebybroen, Den Sorte Diamant, med dj’en Wolfram 

Grænseløse Rum er skabt i samarbejde mellem Institut Français, Goethe-Institut Dänemark, Dansk Arkitektur Center (DAC), Distortion og Det Kgl. Bibliotek. 

For yderligere information kontakt kulturproducent Lise Bach Hansen, 91 32 43 64, lbha@kb.dk.