Succes med børn i Den Sorte Diamant følges op

Illu undervisning Godt_undervisning
Fabeldyr, workshops og bag om bøgerne

For børnefamilier og børn i alle aldre er det ved at være sidste chance for at opleve Det Kgl. Biblioteks populære Den store Thomas Winding udstilling, som løber til og med 2. februar. I sidste halvdel af 2018 har udstillingen været den største, mest synlige attraktion i Det Kgl. Biblioteks ny, målrettede strategi om at gøre historie og kulturarv nærværende, vedkommende og ikke mindst underholdende for børn fra 0. til 6. klasse – både når de går i skole, og når de har fri. Denne linje føres videre i 2019. 

Det er nu et års tid siden, initiativet med at nå ud til de yngre årgange blev indledt med børne-eventen Fantastiske fabeldyr og forunderlige væsner i den historiske, stemningsfulde Gamle Læsesal. Siden fulgte både en serie af workshops og en skoletjeneste, begge knyttet til Thomas Winding-udstillingen. I førstnævnte arbejdede børnene sammen med kunstner Ann Louise Andersen med udgangspunkt i figurer fra Thomas Windings forunderlige univers, mens skoletjenesten var den første store satsning fra Det Kgl. Bibliotek rettet mod så ung en målgruppe – tidligere har skoletjenesten udelukkende henvendt sig til de ældste elever i folkeskolen samt ungdomsuddannelser. Endelig introduceredes i 2018 undervisningsforløbet Bag om bøgerne, hvor børn i 3.-5. klasse gennem sjove, uhyggelige og frække historier og eventyr får indblik i indsamlingen af folkeminder. 

Fremgangen i 2018 vil Det Kgl. Bibliotek forsøge at videreføre og udbygge i 2019. Formålet vil fortsat være at præsentere børnene for et stykke kulturhistorie på en sjov og engagerende måde. Gennem leg og kreativitet inddrages børnene og motiveres til at reflektere over et udvalg af det materiale, som Det Kgl. Bibliotek har i sine samlinger.

Helt konkret vil der i 2019 blive tale om flere aktiviteter, bl.a. i vinterferien i uge 7, hvor børn igen får særlig adgang til den Gamle Læsesal. Her kan de opleve de fantastiske kort og gamle atlas helt tilbage fra 1600-tallet, som findes i bibliotekets kort- og billedsamling. Desuden kan børnene folde deres egen globus, lave collager med reproducerede havmænd, stjernetegn og krummelurer, som pryder de gamle atlas, gå på skattejagt mellem læsesalens høje reoler samt være med til at udsmykke et kæmpe verdenskort. Det Kgl. Bibliotek deltager desuden i det ny initiativ, Den Lille Kulturnat, den 5. marts, hvor Den Sorte Diamant vil ’gå i barndom’. 

I Den store Thomas Winding udstilling vil der til og med afslutningsdagen den 2. februar være udstillingsværter hver lørdag, kl. 10-15.