Nyfundne Niels Stensen-breve til Det Kgl. Bibliotek

Stensen-breve_foto_Mikael_Muller


Forrest Stensens brev fra 1673, bagerst brevet fra 1666. Foto: Det Kgl. Bibliotek

Ny viden om international berømt dansk forsker: 

To breve fra 1666 og 1673 – det første omhandlende Niels Stensen, det andet skrevet af hans hånd – indgår nu i Det Kgl. Biblioteks samlinger. Brevene er af dr.med. Troels Kardel i 2018 set udbudt til salg på nettet af anerkendte virksomheder. De er skænket til biblioteket via et legat fra en fond, som ønsker at forblive anonym. 

Niels Stensen (1638-86) beskrives i Den Store Danske som ’grundlæggeren af den moderne geologi’, men som videnskabsmand var han også aktiv inden for anatomi og teologi. I 1666 ankom Niels Stensen til Toscana, hvor den magtfulde Medici-familien sikrede hans ophold som livlæge for storhertug Ferdinand 2. i Firenze.

 Brevet fra 1666 er dateret Firenze 27. april og er fra prins Leopold af Medici, leder af Cimento-videnskabsakademiet i Firenze og bror til Ferdinand 2., til en ukendt modtager. Prinsen nævner, at man har fået besøg af:
’Stenone, dansk anatom, ung af alder, højlærd og god til geometri, hvilket vil komme ham til gode i hans aktiviteter, samt i besiddelse af ærlig beskedenhed.’
Der findes ingen anden karakteristik af Stensen fra en så indflydelsesrig person. 

I 1672 inviterede Christian 5. den berømte danske videnskabsmand til København. Her holdt han i 1673 en tiltrædelsesforelæsning, som mod slutningen indeholdt de ofte citerede ord: 'Skønt er det vi ser, skønnere det vi erkender, allerskønnest hvad vi ikke fatter' (oversat fra latin).

I det nyfundne brev dateret København 28. april 1673 skriver Niels Stensen (Niccolò Stenone) til vennen, den italienske matematiker Vincenzo Viviani i Firenze, og udtrykker på italiensk ønske om at søge kongens tilladelse til at vende tilbage til Firenze for igen at tjene storhertug Cosimo 3. Dette betyder, at Stensen gik med rejseplaner længere end hidtil kendt, og vi har desuden fået beskrevet, hvem han ville rådføre sig med. 

I forbindelse med erhvervelsen af de to breve udtaler direktør Svend Larsen, Det Kgl. Bibliotek:
’Det Kgl. Bibliotek anser brevene som yderst interessante for dansk videnskabshistorie. Brevene vil på fineste vis supplere bibliotekets samlinger af og om Niels Steensen, som er en værdifuld del af den danske kulturarv, og jeg er derfor taknemmelig for, at Troels Kardel har opsporet dem og medvirket til, at de nu befinder sig i Det Kgl. Bibliotek.’