Nyt nyhedsbrev fra Håndskriftafdelingen

Læs bl.a. om en ny webudstilling med præsentation af fine håndskrifter og bøger, indkøbt gennem 50 år for midler fra Jurisch' legat.  Læs om det allerførste digt i Frank Jægers første digtsamling, Dydige Digte (1948) som er et 'haandslag' til en kammerat ved navn Tony. Håndskriftafdelingen har nu erhvervet 48 breve fra Frank Jæger til Tony Vejslev fra årene 1947-57. Tony Vejslev satte allerede i slutningen af 40'rne musik til en række af Frank Jægers mest kendte digte, og de optrådte sammen ved en lang række arrangementer, hvor Jægers oplæsning af egne digte blev suppleret med Vejslevs sang og musik. En LP-plade fra starten af 60'erne gjorde en række af sangene til små landeplager, herunder ikke mindst 'Være-digtet' ('Oh, at være en Høne...').                                                                                                                              Læs også om, at  Håndskriftafdelingen i 1997 modtog papirer efter den danske officer og nazist K.B. Martinsen, der blev en af de øverste chefer for Waffen SS og gjorde tjeneste på østfronten. Han kom senere i tysk fængsel, hvorfra han flygtede. Afdelingen har nu yderligere modtaget en række efterladte papirer, herunder breve, manuskripter til foredrag, udførlige optegnelser fra fængselsopholdet og flugten tilbage til Danmark, samt en dagbog fra 1945. Og læs meget mere i nyhedsbrevet