En tagdækket bibliotekshave vokser frem ved foden af Bogtårnet i Aarhus

 

Det Kgl. Bibliotek i Aarhus kan efter et mere end to års intensivt udviklings- og

ombygningsprojekt nu præsentere en gennemgribende fornyelse af publikumsarealerne.

I slutningen af februar 2018 blev der budt velkommen til de

nye faciliteter, der har studerende ved Aarhus Universitet som primær målgruppe.

 

’Det arkitektoniske greb er visuelt set at trække Universitetsparken ind i rummet

og trække bøgerne ud fra Bogtårnet for at skabe en ny type miljø. Det

skal favne både beliggenhed på det smukke campusområde og samtidig

synliggøre den samlede viden i tårnet, som disse bøger symboliserer. De fysiske

samlinger er til dels ved at blive udfaset som aktivt materiale, men de

udgør stadig en væsentlig del af bibliotekets kerne’, siger vicedirektør Erik

Hofmeister.

 

På trods af støj, støv og larm i et hus, der i en lang periode har været mere

byggeplads end bibliotek, har brugerne holdt ved, og besøgstallet har været

stigende (446.000 besøg i 2017). Desuden har en gruppe studerende bidraget

aktivt til udviklingen af det nye studiemiljø. Det er bl.a. sket i workshops

afviklet som fokusgruppeinterviews.

 

’Et moderne universitetsbibliotek rummer ikke blot bøger, computere og læsepladser.

Vi kan se, at de studerende hver dag bruger mange timer på biblioteket,

og at de opfatter det som deres daglige arbejdsplads. Derfor er det

vigtigt, at vi kan tilbyde nogle faciliteter, som tager højde for de forskellige

behov, de som brugere har hen over en dag – et flow og en zoneinddeling,

der giver mulighed for studier og fordybelse, samtale, bespisning og aktiviteter’,

fortæller Erik Hofmeister.

 

Ombygningen har, ud over den rekreative have, resulteret i flere læsepladser

med arbejdsro, forskellige muligheder for at mødes og diskutere i grupper

samt ikke mindst plads til også at tage en pause, hvor der fx kan spilles

bordtennis eller findes ro bag ved afskærmningen til mindfulness.

 

 

Kontakt

Vicedirektør Erik Hofmeister, som gerne giver en rundvisning i huset.

Mobil: 2090 4640 / Mail: eho@kb.dk

 

For aftaler om fotografering kontakt Susanne Linton: 8946 2212 eller

Gitte Bomholt: 8946 2205.

 

Vi formidler desuden kontakt til arkitekt Anna Kathrine Bisgaard, Arkitema Architects,

som har været konsulent på den store indretningsopgave, der bygger på et Idékatalog, der blev udarbejdet i 2015.